लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 कृषि डायरी २०७८ कृषि डायरी 2078-01-16 View Download
2 कृषि डायरी २०७७ कृषि डायरी 2077-08-06 View Download
3 कृषि डायरी २०७६ कृषि डायरी 2077-08-06 View Download
4 कृषि डायरी २०७५ कृषि डायरी 2077-08-03 View Download
5 कृषि डायरी २०७४ कृषि डायरी 2074-01-05 View Download
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys