लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


बुद्धिराज घिमिरे

कार्यालय प्रमुख

बुद्धिराज घिमिरे

(बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ)
9857063926
शिवलाल घिमिरे

सूचना अधिकारी

शिवलाल घिमिरे

(अधिकृतस्तर सातौ)
9857051205
परिचय

देश संघिय प्रणालीमा प्रबेश गरि सकेको परिपेक्ष्यमा तत्कालिन केन्द्रय शासन व्यवस्थालाई नेपालको संबिधान २०७२ को मर्म र भावना अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रि परिषदको मिती २०७५/०३/३२ को निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५ मातहत कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची २०७५/०५/२८ गते कार्यालय स्थापना भएको हो । बिधिवत रुपमा कार्यालयको उलघाटन २०७५ आश्विन २१ गते राष्ट्रिय सभाका माननिय सदस्य श्री चन्द्र बहादुर खड्का ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।


अरु पढ्नुहोस्
सूचना / समाचार
शीर्षक डाउनलोड
कार्यकम संचालनका लागि प्रस्ताव आहानको सुचना
प्रकाशित मिति: 2081-01-28
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची संग सम्बन्धित स्वतःप्रकाशन (Pro-active Disclosure)
प्रकाशित मिति: 2080-10-01
सूचना क्रम संख्याः ५
प्रकाशित मिति: 2080-08-20
प्रथम पटक प्रकाशित
प्रकाशित मिति: 2080-08-19
सिचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रम सुचना
प्रकाशित मिति: 2080-08-18
थप हेर्नुहोस्
डाउनलोडस्
शीर्षक डाउनलोड
image अनुसूची २
image अनुसूची ३
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
image राष्ट्रपति उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७१ (दोस्रो संशोधन २०७५)
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
image स्वतः प्रकाशन सूचना
image स्वतः प्रकाशन सूचना
image स्वतः प्रकाशन सूचना
image स्वतःप्रकाशकन सूचना
image स्वतः प्रकाशन सूचना
image सूचनाको हक स्वतः प्रकाशन
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
image कृषि डायरी २०७८
image कृषि डायरी २०७७
image कृषि डायरी २०७६
image कृषि डायरी २०७५
image कृषि डायरी २०७४
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
image सिचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रम प्रस्ताव ढाँचा
image कार्यक्रम आवेदन फर्म
image बल्क आवेदन
image माली करार सेवा सम्बन्धी दरखास्त फाराम
image माली करार सेवा सम्बन्धी दरखास्त फाराम
image कार्यालय सहयोगी पदको लागि दरखास्त फाराम
image प्रस्ताव पेश गर्ने निवेदन तथा फर्मेटहरु
image दरभाउ पत्र औजार उपकरण सम्बन्धि फारम
image दरभाउ पत्र बिउ विजन सम्बन्धी फारम
image प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा
image कृषि यन्त्र उपकरण र पूर्वाधार तथा उत्पादन सामाग्री आपूर्ति सूचना तथा फर्मेट
image सुन्तला,किवी, आलु तथा अन्य कार्यक्रमको प्रस्ताव ढाँचा
image रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण प्रस्ताव
image कागती/सुन्तला मिशन प्रस्ताव फारम
image सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम प्रस्ताव फारम
image व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रस्तावना फारम
image covid विशेष कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा
image वीउ आत्मानिर्भर कार्यक्रम (वीजबृद्धि कार्यक्रम) प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा
image कृषि पढेका युवालाई उद्यमशिलता विकासको प्रस्ताव मागको ढाँचा
image आलु मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव ढाँचा
image सूची दर्ताको निवेदनको ढाँचा
image ब्लक कार्यक्रम माग गर्ने प्रस्ताव फाराम
image कागति मिसन कार्यक्रम माग गर्ने फर्मेट
image मिसन र रोड कोरिडर कार्यक्रम माग गर्ने प्रस्ताव फारम
image प्रदेश नं. ५ भित्र कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण (आ.व. २०७६/७७)
image मकैमा फौजी किरा व्यवस्थापन
image कृषि तथ्यांक पुस्तिका २०७५/७६
थप हेर्नुहोस्
थप हेर्नुहोस्
Twitter

© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys