लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल https://www.moald.gov.np/
2 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश http://doad.p5.gov.np/
3 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर http://aitc.gov.np/
4 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद https://narc.gov.np/
5 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुकाम: बुटवल, लुम्बिनी प्रदेश https://molmac.p5.gov.np/
6 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची https://www.facebook.com/profile.php?id=100038024107021
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys