लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 सूचना क्रम संख्याः ५ सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-20 View
2 प्रथम पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-19 View
3 सिचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रम सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-18 Admin View
4 कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-14 Admin View
5 ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-14 Admin View
6 प्रकाशन सूचना २०८०श्रावण-२०८० असोज मसान्त सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-16 View
7 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-19 Admin View
8 कृषि विकास सञ्चालन कार्यविधि, 2080- सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-19 Admin View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys