लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 कार्यकम संचालनका लागि प्रस्ताव आहानको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2081-01-28 कृषि ज्ञान केन्द्र , अर्घाखाँची View
2 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची संग सम्बन्धित स्वतःप्रकाशन (Pro-active Disclosure) सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-01 कृषि ज्ञान केन्द्र , अर्घाखाँची View
3 सूचना क्रम संख्याः ५ सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-20 View
4 प्रथम पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-19 View
5 सिचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रम सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-18 Admin View
6 कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-14 Admin View
7 ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-14 Admin View
8 प्रकाशन सूचना २०८०श्रावण-२०८० असोज मसान्त सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-16 View
9 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-19 Admin View
10 कृषि विकास सञ्चालन कार्यविधि, 2080- सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-19 Admin View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys