प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-07 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
2 कागती/सुन्तला मिशन प्रस्ताव आह्वान सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-01 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
3 साना सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-28 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
4 व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-15 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
5 बीउ आत्म निर्भर कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
6 कोभिड विशेष मागमा आधारित कृषि/पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
7 कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाहरुका लागि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
8 अभियानमुखि मिसन (आलु) कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
9 सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-10 View
10 फलफुल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-06 View
11 गोठ तथा गोठेमल सुधार सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-19 View
12 कागती मिसन सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-13 View
13 आलु मिसन, मकै मिसन र चाक्ला भगवती रोड कोरिडोर कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-08 View
14 मलको लिलाम बिक्रि सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-09 View
15 आलु मिसन तथा रोड कोरिडोर कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-06 View
16 आ व २०७७७८ का लागि कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-03 View
17 करार खेती, आरन व्यवस्थापन, आयमूलक वन प्रवर्द्धन र नमुना फार्म सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-02 View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2021/07/01
Developed By: Ninja Infosys