लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 अनुदानग्राही छनौट गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
2 कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-22 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
3 माली करार सेवा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-07 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
4 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम र बाली वस्तु विशेष प्रवर्ङ्गद्धन कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-29 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
5 अनुदानग्राही छनौट गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-21 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
6 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक समूह सहकारी पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागीका लागि प्नस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-24 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
7 कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-23 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
8 कार्यालय सहयोगी पदको पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-04 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
9 कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचान सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-23 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
10 स्वतः प्रकाशन सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-23 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
11 सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-04 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
12 दरभाउ पत्र फारम बीउ विजन सम्बन्धी सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-04 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
13 दरभाउ पत्र फारम यन्त्र उपकरण औजार सम्बन्धी सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-04 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
14 साना मेशिनरी औजार उपकरण अनुदानग्राही छनौट गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-27 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
15 कृषि/ पशु सेवा प्राविधिक नतिजा प्रकाशन सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-21 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
16 नायब प्राविधिक सहायक तथा नायब पशु सेवा प्राविधिक नतिजा तथा अन्तरवार्ता मिति सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-14 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
17 प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना (भवन निर्माण) दोस्रो पटक प्रकाशन सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-20 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
18 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-25 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
19 सुन्तला पकेट, वर्षे आलु पकेट क्षेत्र विस्तार र श्रोत बीउ उत्पादन केन्द्र आलु बीउ सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-25 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
20 कृषि यन्त्र उपकरण र कृषि पूर्वाधार तथा उत्पादन सामाग्री सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-19 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
21 यन्त्र उपकरण र पुर्वाधार तथा उत्पादन सामाग्री आपूर्तिका लागि मूल्य सूची सिलबन्दी सूचना बोलपत्र 2078-10-19 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
22 साना सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना, मिनी हाइटेक नर्सरी स्थापना, बाख्रा बोका संकलन केन्द्र स्थापना,साना कृषि मेशिनरी सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-11 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
23 प्रस्ताव आह्वान सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-13 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
24 रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-07 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
25 कागती/सुन्तला मिशन प्रस्ताव आह्वान सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-01 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
26 साना सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-28 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
27 व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-15 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
28 बीउ आत्म निर्भर कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
29 कोभिड विशेष मागमा आधारित कृषि/पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
30 कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाहरुका लागि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
31 अभियानमुखि मिसन (आलु) कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-05 कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची View
32 सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-10 View
33 फलफुल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-06 View
34 गोठ तथा गोठेमल सुधार सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-19 View
35 कागती मिसन सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-13 View
36 आलु मिसन, मकै मिसन र चाक्ला भगवती रोड कोरिडोर कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-08 View
37 मलको लिलाम बिक्रि सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-09 View
38 आलु मिसन तथा रोड कोरिडोर कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-06 View
39 आ व २०७७७८ का लागि कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-03 View
40 करार खेती, आरन व्यवस्थापन, आयमूलक वन प्रवर्द्धन र नमुना फार्म सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-02 View
© 2023 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys