लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 राष्ट्रपति उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७१ (दोस्रो संशोधन २०७५) निर्देशिका र कार्यविधि 2079-06-23 View Download
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys