लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 वार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका - २०८० वार्षिक पुस्तिका 2080-01-01 View
2 वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व. २०७६/७७ वार्षिक पुस्तिका 2077-04-08 View
3 वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व. २०७५/७६ वार्षिक पुस्तिका 2076-05-03 View
4 वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व. २०७४/७५ वार्षिक पुस्तिका 2075-06-10 View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys