लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 प्याज खेति प्रविधि प्रबिधि पुस्तिका 2078-02-10 View
2 फलफुल बगैंचा व्यवस्थापन वार्षिक पात्रो, २०७८ प्रबिधि पुस्तिका 2078-01-02 View
3 प्रदेश नं. ५ का रैथाने खाद्यान्न बालीहरु: परिचय तथा महत्व प्रबिधि पुस्तिका 2077-05-15 View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys