लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह
1 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि View
2 मागमा आधारित कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यबिधि View
3 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि View
4 किसान कल सेन्टर संचालन विधि, २०७७ कार्यबिधि View
5 कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
6 भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
7 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
8 दोहोरो अनुदान नियन्त्रण सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यबिधि View
9 भर्जुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यबिधि View
10 राष्ट्रपति उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७१ (दोस्रो संशोधन २०७५) कार्यबिधि View
11 कृषि विकास सञ्चालन कार्यविधि, 2080 कार्यबिधि View
12 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यबिधि View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys