लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची संग सम्बन्धित स्वतःप्रकाशन (Pro-active Disclosure) अन्य 2080-10-01 View
2 कृषि बुलेटिन अन्य 2080-08-13 View
3 पाक्षिक मुल्य संकलन अन्य 2080-08-13 View
4 स्वत प्रकाशन २०७६ श्रावण देखि २०७६ असोज सम्म अन्य 2077-08-10 View
5 स्वत प्रकाशन २०७७ बैशाख देखि २०७७ असार सम्म अन्य 2077-08-10 View
6 स्वत प्रकाशन २०७७ साउन देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म अन्य 2077-08-09 View
7 स्वत प्रकाशन २०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म अन्य 2077-08-05 View
8 स्वत प्रकाशन २०७६ माघ देखि २०७६ चैत सम्म अन्य 2077-08-02 View
9 कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसर अन्य 2077-04-10 View
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys