प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण प्रस्ताव प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-08-07 View Download
2 कागती/सुन्तला मिशन प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-08-01 View Download
3 सिंचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-07-28 View Download
4 व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रस्तावना फारम प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-06-15 View Download
5 covid विशेष कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-06-05 View Download
6 वीउ आत्मानिर्भर कार्यक्रम (वीजबृद्धि कार्यक्रम) प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-06-05 View Download
7 कृषि पढेका युवालाई उद्यमशिलता विकासको प्रस्ताव मागको ढाँचा प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-06-05 View Download
8 आलु मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव ढाँचा प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-06-05 View Download
9 सूची दर्ताको निवेदनको ढाँचा प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2078-03-01 View Download
10 ब्लक कार्यक्रम माग गर्ने प्रस्ताव फाराम प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-11-04 View Download
11 कागति मिसन कार्यक्रम माग गर्ने फर्मेट प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-11-04 View Download
12 मिसन र रोड कोरिडर कार्यक्रम माग गर्ने प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-09-08 View Download
13 प्रदेश नं. ५ भित्र कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण (आ.व. २०७६/७७) प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-08-17 View Download
14 मकैमा फौजी किरा व्यवस्थापन प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-08-04 View Download
15 कृषि तथ्यांक पुस्तिका २०७५/७६ प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा 2077-08-03 View Download
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2021/07/01
Developed By: Ninja Infosys